2010

Front Row (from left to right): Julia Khustnutdinova, jia Luo, Barrie Gordon, Jake Shaw, Anuj Sharma, Stephanie Tucker, Fengzhi Tang, Ying Zhang
Back Row: Walter Fu, Nick Hawco, Liviu Mirica, Michael Schultz, Fengrui Qu, Daniel Weisz