2015

Front Row (left to right): Kei Fuchigami, Nick Ruhs, Liang Sun, Sofia Smith, Michael Watson, Hyo Jin Jang
Back Row:  Aaron Rhee, Wen Zhou, Andrew Wessel, Dr. Liviu Mirica, Jason Schultz, Shuai Zheng, Aiden