2016

Front row (left to right): Nick Ruhs, Wen Zhou, Kei Fuchigami, Michael Watson, Sofia Smith, Emily Reeves
Middle row: Yujue Wang, Gina Tran, Yiran Huang, Leonel Griego, Liviu Mirica
Back row: Hong Jun Cho, Hui Duan, Liang Sun, Ryan Sun, Andrew Wessel, Yung-ching Wang